Tävlingsregler

 

Deltagarna tävlar i två ålderskategorier:

  • Kategori A: upp t.o.m. 13 år 

  • Kategori B: 14-19 år

 

Man får inte vara äldre än 13 respektive 19 år under finaldagen.

 

Efter videoomgången sker en sammanräkning av juryns röster. De 12 deltagare (6 i varje ålderskategori) som uppnått högst antal poäng går vidare till semifinal. Resultatet offentliggörs 14 november.

Semifinalkonserten är offentlig och äger rum i Stockholms Konserthus den januari 2023. Efter semifinalkonserten sker en sammanräkning av juryns röster. De 6 deltagare (3 i varje ålderskategori) som uppnår högst antal poäng går till final.

Finalisterna möts på Musikaliska i Stockholm den april 2023 där de framför sitt finalstycke tillsammans med Stockholms Ungdomssymfoniorkester under ledning av Glenn Mossop.

 

Kriterier för bedömning:

  • Behärskning av instrumentet

  • Kommunikation och utstrålning

  • Musikalisk gestaltning

  • Konstnärlig övertygelse

 

Anmälningsavgiften är 500 kr oavsett ålderskategori. Insättes på Unga Solisters bankgiro (5726-3170).

 

Unga Solister äger rätten att ställa in tävlingen om antalet deltagare inte är tillräckligt stort. Om så är fallet återbetalas anmälningsavgiften.

 

Unga Solister påtar sig inte några kostnader i samband med semifinal och final. Resor, kost och logi bekostas av tävlingsdeltagaren själv.

 

Unga Solister förbehåller sig rätten att använda deltagarens foto och biografi i div. marknadsföringsmaterial.

 

Vid eventuella frågor:

 

 

.

 

 

Med reservation för ev ändringar.