Unga solister fagott_edited.jpg

Priser

Deltagarna i finalen tävlar om 1:a, 2:a och 3:e pris som består av penningpriser, offentliga konsertframträdanden samt ett publikpris.

Föreningen/tävlingen Unga Solister är särskilt angelägen om att uppmuntra unga utövare av s.k. bristinstrument. Därför kan specialstipendier komma att delas ut till utvalda deltagare som spelar dessa instrument, oavsett resultat i tävlingen! 

 

Dessutom kommer ett antal s.k. överraskningspriser att delas ut. Mottagarna av dessa priser offentliggörs på hemsidan www.ungasolister.se någon vecka efter finalen.

 

Samtliga deltagare i tävlingen Unga Solister erhåller ett diplom.

 

 

Efter omröstning på finaldagen så kungörs en vinnare av Publikens pris.

 

Med reservation för ev ändringar