Upp t.o.m. 13 år

 

Den sökande får inte vara äldre än 13 år under finaldagen.

Tävlingen består av 3 omgångar:

Videoomgång

Semifinal

Final

Videoinspelningen ska bestå av ett självvalt program på min 5 och max 10 minuter.

 

 

 

Följande instrument kan söka:

Stråk (violin, viola, cello, kontrabas)

Träblås (klarinett, oboe, fagott, tvärflöjt, saxofon)

Bleckblås (trumpet, trombon, valthorn, tuba)

Harpa

Piano

SEMIFINAL

Semifinalkonserten kommer att äga rum i Stockholms Konserthus söndagen den 23 januari 2022.

 

6 semifinalister framför sina semifinalstycken med piano alt. oackompanjerat.

 

Repertoaren är valfri.

 

Speltid vid semifinalen är max 10 min

Samma program som i videoomgången kan framföras vid ev semifinaldeltagande.

FINAL

Finalen äger rum på Musikaliska i Stockholm söndagen den 3 april 2022. Tre finalister framför sitt finalstycke tillsammans med Stockholms Ungdomssymfoniorkester (SUSO) under ledning av Glenn Mossop.

Repertoaren för finalen sker i samråd med tävlingsledningen inom en vecka efter semifinalen. Speltiden är max 12 min. Välj med fördel ny repertoar som skiljer sig från semifinalen vid eventuellt finaldeltagande.

Efter finalkonserten sammanträder juryn och när överläggningen är klar blir det prisutdelning.