För att delta i tävlingen behöver du:

 

ANMÄLAN STÄNGD FÖR 2021/22


1.   Fylla i anmälningsformuläret nedan, deadline 10:e oktober.

2.   Betala anmälningsavgiften 500 kr till föreningens bankgironummer (5726-3170) samt ange den tävlandes namn i betalningen.

3.   Skicka

  •  kvitto på betald anmälningsavgift

  • skannad kopia av deltagarens pass eller födelsebevis

till ungasolister@gmail.com.
 
Ansökan är giltig först när anmälningsavgiften har betalats. Anmälan är bindande när avgiften betalats och återbetalas endast om tävlingen ställs in.

OBS! Skicka videoinspelning senast 24 oktober.
Sista anmälningsdatum till Unga Solister 2022 är den 10 oktober 2021.
Anmälningar som inkommer senare beaktas ej.

Anmälningsformulär

Tack för din anmälan!

Glöm ej:

  •  kvitto på betald anmälningsavgift

  • skannad kopia av deltagarens pass eller födelsebevis

  • Youtube-länk till videoinspelning 

till ungasolister@gmail.com innan 24/10.

Med reservation för eventuella ändringar.